Privacy & Cookiebeleid
Founders Fotografie, gevestigd aan de Thomsonlaan 119, 2565 JA te Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Thomsonlaan 119
2565 JA Den Haag
+31 6 25 41 73 74
tristam@founders.nu
www.founders.nu
Persoonsgegevens die wij verwerken
‘Founders Fotografie’ verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik wilt maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onderstaand een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
Wanneer je een bericht verzend via het contactformulier op onze website of wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken wij je voor- en/of achternaam.
– Adresgegevens
Wij verwerken je adres als we noodzakelijke correspondentie per post verzenden.
– Telefoonnummer
Wij verwerken je telefoonnummer om telefonisch overleg met je te kunnen voeren over onze dienstverlening.
– E-mail adres
Wanneer je een bericht verzend via het contactformulier op onze website of wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken wij je e-mail adres.
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
De gegevens over jouw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij anonimiseren je IP-adres waardoor we jou als persoon niet kunnen identificeren.
– Internetbrowser en apparaat type
Door middel van Google Analytics kunnen wij achterhalen welke browser en welk apparaat onze bezoekers gebruiken. Deze informatie is anoniem waardoor we jou als persoon niet kunnen identificeren. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld.
– IP-adres
Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, wordt je IP-adres verwerkt en opgeslagen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
‘Founders Fotografie’ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via tristam@founders.nu, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
– Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren kunnen wij je bellen of e-mailen
– Om jou te informeren als er wijzigingen zijn in de dienstverlening
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om jouw betaling af te kunnen handelen
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
– Wij bewaren jou contactgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
– In opdracht gemaakte foto’s bewaren wij, indien je ons toestemming geeft om foto’s voor eigen promotie te plaatsen op www.founders.nu en/of social media, totdat je ons verzoekt deze te verwijderen of totdat wij ons bedrijf beëindigen.
– Indien je geen toestemming geeft om foto’s voor eigen promotie te plaatsen op www.founders.nu en/of social media bewaren wij foto’s jou maximaal 0,5 jaar. Zolang wij jou foto’s bewaren, kun je deze bij ons opvragen.
Cookies die wij gebruiken
Wij gebruiken uitsluitend functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘Founders Fotografie’ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tristam@founders.nu
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
‘Founders Fotografie’ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
‘Founders Fotografie’ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tristam@founders.nu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google